A+ A A-

Garanciális Feltételek

Webáruházunk kizárólag jó minőségű, hibátlan termékeket forgalmaz. Az egyes termékek forgalmazása mindenben megfelel a hatályos magyar jogi előírásoknak.
Az általunk eladott termékekre biztosítjuk az érvényben lévő jogszabályokban előírt szavatosságot és jótállást. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.
49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szól a szavatossági és jótállási igények intézéséről.


Jótállási feltételek tartós fogyasztási cikkek esetében
A vásárló jótállási igényét a szabályosan kitöltött jótállási jeggyel illetve vásárlási bizonylattal érvényesítheti. Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni.
A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet 2. § alapján. 151/2003. (IX.22.) kormány rendelet, a Polgári Törvénykönyv 685. § e) pont, 305. §-311/a-ig.

 

Legyen figyelemmel a következőkre:

 • 1.) őrizze meg a fizetési bizonylatot,
 • 2.) a jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető,
 • 3.) a készülékhez kapott kezelési útmutatót a használatba vétel előtt feltétlenül olvassa el,
 • 4.) a jótállási igény nem érvényesíthető a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén, vagy kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása esetén,
 • 5.) a forgalmazóval töltesse ki pontosan a jótállási jegyet (forgalmazó neve, címe, gyártási szám, vásárlás napja),
 • 6.) a jótállási határidő a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik,
 • 7.) a jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót terheli,
 • 8.) a termék cseréje esetén a jótállási határidő újrakezdődik,
 • 9.) ha a termék a vásárlás napjától számított 12 hónapon belül meghibásodott, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kijavítani, feltételezve azt, hogy a meghibásodás rendeltetésszerű használat mellett következett be,
 • 10.) a vásárló köteles a hiba felfedezése után kifogását haladéktalanul közölni a forgalmazóval,
 • 11.) ha a hiba jellegében vita merül fel, úgy bármely fél kérheti az erre feljogosított szerv (Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség) szakvéleményét,
 • 12.) a minőségvizsgáló szerv (Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség) által végzett vizsgálat, a Felekre nézve nem kötelező érvényű és a szakvélemény térítésköteles. A vizsgálat díja a vizsgálat megrendelőjét terheli.

Jótállási felelősség nem áll fenn, ha:

 • bizonyított a rendeltetés ellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár. Rendeltetésellenes használat pl.: a háztartási takarítógép vagy szerszámgép ipari termelő tevékenységre történő használata,
 • amennyiben a készüléket megbontották vagy a készüléken javítási kísérlet történt,
 • a használati (kezelési) útmutatótól való eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetében is.

Ha a cserejogosultság fennáll és a cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni.

GARANCIA IDŐ:

HÁZTARTÁSI gép esetén ha a vevő fogyasztónak minősül:

 • 250.000 Ft ot meg nem haladó eladási ár esetén 24 hónapig
  250.000 Ft ot meghaladó eladási ár esetén 36 hónapig
 • ha a vevő nem minősül fogyasztónak, eladási ártól függetlenül 12 hónapig

IPARI gép esetén ha a vevő fogyasztónak minősül:

 • 100.000 Ft ot meg nem haladó eladási ár esetén 12 hónapig
  100.000 Ft ot meghaladó, de 250.000 Ft ot meg nem haladó eladási ár esetén 24 hónapig ,
 • 250.000 Ft ot meghaladó eladási ár esetén 36 hónapig
 • ha a vevő nem minősül fogyasztónak, eladási ártól függetlenül 12 hónapig terjedő jótállást vállal.

Kérjük, ne feledje, hogy garanciaigényét csak akkor tudja érvényesíteni, ha megőrizte a vásárlási bizonylatot, és garanciakérelmét is csatolta.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy garanciája megszűnik, ha:

 • berendezését nem rendeltetésszerűen használja, pl. Home & Garden gépét ipari célra alkalmazza,
 • ha a garanciális időn belül felnyitja a berendezést, hogy saját javítást végezzen rajta.

Bejelentkezés vagy Regisztráció

BEJELENTKEZÉS

Bevásárló kosár